کایزن

استفاده از فلسفه کایزن در زندگی فردی
خوب زیستن

استفاده از فلسفه کایزن در زندگی فردی

فلسفه کایزن در طول چند دهه به تدریج توسعه یافته ، این روش به صورت رسمی در دهه ۱۹۸۰ بود…
دکمه بازگشت به بالا