اغلب به خودم می گفتم:«من کی ام که این

کار رو بکنم؟»ولی به قول اسب:

«حقیقت اینه که هیچ کس توی زندگی استاد

نیست و همه همین جوری می رن جلو.»

بخشی از کتاب پسرک،موش کور،روباه و اسب

دکمه بازگشت به بالا